Qcharge Wall

VVE Veste Zutphen

In de nieuwbouw complexen van Veste Zutphen is gekozen om de gemeenschappelijke parkeergarage voor te bereiden met een Qcharge vlakbandkabel installatie. Deze toekomstgerichte installatie is aangebracht door Reith Power, gespecialiseerd in onder andere het plaatsen en monteren van elektrische laadpunten. Tijdens de oplevering werd er meteen één ZAPTEC Pro laadpunt geplaatst. De overige bewoners kunnen instappen wanneer zij willen. Gezien de stijgende belangstelling naar elektrisch rijden wordt verwacht dat dit binnen enkele jaren flink gaat toenemen en de installatie zeker haar vruchten af zal gaan werpen.

Voor het elektrisch laden is een groep van 50A gereserveerd. Dit is voldoende om in de toekomst alle parkeerplekken te voorzien van een laadpunt zónder dat er een verzwaring plaats hoeft te vinden.

Meer informatie over het complex Veste Zutphen is te vinden op http://www.vestezutphen.nl

Project naam: VVE Veste Zutphen
Gevestigd te: Zutphen
Installateur: Reith Power
Aantal parkeerplekken voorbereid: 24
Aantal laadpunten: 1
VvE's
VvE's
VvE's
VvE's