In de media zijn de laatste tijd enkele publicaties verschenen over brandveiligheid en het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages. Wij krijgen hier wat vragen over. Met dit artikel willen wij meer duidelijkheid scheppen over dit onderwerp.

Typegoedkeuringsprogramma
Op 22 februari besteedde het televisieprogramma Kassa (BNNVARA) aandacht aan brandveiligheid en het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages. De Vereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport), waar Eleqtron lid van is, heeft hier een reactie op gegeven. Zij geven hierin aan dat de branden die in de uitzending van Kassa als voorbeeld werden vertoond, van toepassing waren op accubranden in recreatievoertuigen (geen auto’s). Deze recreatievoertuigen hebben geen Europees Typegoedkeuringsprogramma (ETG) doorlopen zoals dat bij personenauto’s wél altijd het geval is.

Mede vanwege de uitzending van Kassa zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat. Deze vragen zijn door de ministers op 24 maart beantwoord.

Gecontroleerd laden
Fabrikanten van elektrische en hybride auto’s besteden veel aandacht aan brandveiligheid. Zo worden ze uitvoerig getest, vóór ze in productie gaan. Ook na productie bewaken ze dit zorgvuldig. Tijdens het laden worden de laadstromen secuur gecontroleerd door elektronische componenten die in een auto aanwezig zijn. Deze elektronica is specifiek per accu door de autofabrikant ontworpen en vormt samen met de omvormer de acculader. Deze acculader is vast ingebouwd bij personenauto’s en wordt altijd uitgebreid getest tijdens de typegoedkeurprocedure. Dit gebeurt uiteraard voordat het voertuig op de openbare weg wordt toegelaten. Daarbij is het van belang om een elektrisch of hybride voertuig altijd op te laden aan een laadpaal (mode 3). Hiermee kan het laden gecontroleerd en veilig plaatsvinden. Aanvullend hierop, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft een factsheet geschreven met uitgebreide informatie over Elektrische Voertuigen (EV’s) en Veiligheid.

NEN-normen
De kans op brand tijdens het opladen van een elektrische auto is eveneens zeer klein als men de daarvoor ontwikkelde protocollen hanteert. De huidige NEN-normen voorzien in een oplaadprocedure die aangeeft dat het niet gevaarlijker is om een auto op te laden in vergelijking met het gebruiken of opladen van bijvoorbeeld elektrisch gereedschap. Vereniging DOET is bekend met enkele personenautobranden waarbij oudere zogenaamde ‘granny laders’ zijn gebruikt. Het advies is om deze laders niet te gebruiken, tenzij de gebruiker zekerheid heeft over de kabel tussen het stopcontact waarop de kabel wordt aangesloten en de meterkast. Vooral bij oude elektrische installaties kan het zijn dat de bekabeling niet bestand is tegen langdurig laden van een elektrische auto met een dergelijke combinatie. De brand ontstaat in dat geval ook niet in de auto maar in de bekabeling. Deze kan dan vervolgens overslaan op de auto.

Onderzoek DEKRA
Het Duitse expertisecentrum DEKRA heeft brandtesten uitgevoerd met elektrische en hybride voertuigen die een lithium-ion accu gebruiken. Hieruit blijkt dat deze voertuigen minimaal even veilig zijn als voertuigen met verbrandingsmotoren en conventionele accu’s. De vlam- en rookontwikkeling bij brandende accu’s van elektrische voertuigen bleek zelfs significant minder te zijn dan bij benzine- en dieselmotoren. De rook van een accubrand kan wel giftig zijn, waardoor het gevaar daarvan vergelijkbaar is met die van een brand met conventioneel voertuig. Uit de tests die Dekra uitvoerde bleek bovendien dat het vuur bij een elektrisch voertuig zich minder snel verspreidt. Er lekken namelijk geen brandbare vloeistoffen uit de lithium-ion accu’s. Dit geldt ook bij ernstige ongevallen (zie ook de crashtest in deze video).

Onderzoek RISE Fire Research
Daarnaast is er onlangs in Noorwegen en Zweden onderzoek gedaan naar de veiligheid van elektrisch laden in parkeergarages. Een rapport uit 2019 van RISE Fire Research, een van ’s werelds grootste organisaties omtrent het onderzoeken en adviseren wat betreft brandveiligheid, levert de volgende conclusie op:

‘Gebaseerd op onderzoeken van statistieken en literatuur, is er geen indicatie dat laden van elektrische voertuigen in parkeergarages een toename van brandgevaar met zich meebrengt. De veiligheidsnormen voor laadpunten en elektrische installaties lijken toereikend om ervoor te zorgen dat veilig laden in parkeergarages gegarandeerd is. Wel wordt aangeraden de voorschriften van fabrikanten te volgen en geen laadpunten gebaseerd op ‘normale’ stopcontacten toe te staan maar een gecertificeerd laadpunt.’

Eleqtron en Qcharge
Eleqtron biedt met de Qcharge oplaadpunten van de Noorse fabrikant ZAPTEC een gecertificeerde en veilige oplossing. Het oplaadpunt heeft de volgende veiligheidsonderdelen:

  • Temperatuursensor ingebouwd: bij te hoge temperaturen wordt automatisch de laadstroom gereduceerd.
  • 3 x 40A installatieautomaat met type C zekeringen.
  • Aardlekbeveiliging B karakteristiek.
  • Kalibratie en zelftest bij start van iedere laadsessie.
  • Soft start (beperkt de inschakelstroom bij iedere laadsessie).
  • Laad/fasebalans: de verschillende, aangesloten auto’s worden keurig verdeeld over de aangeboden 3-fase voeding.
  • 5 jaar productgarantie.

 

Daarbij adviseren wij het Qcharge systeem te beveiligen met een relais of schakelaar. Deze kan bij eventuele calamiteiten het gehele systeem in één keer afschakelen.

Meer informatie
Als u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op.
Op onze speciale Qcharge website vindt u meer informatie over onze producten en diensten.

x

Direct contact

Bel mij op +31 (0)88 03 06 100

of stel mij een vraag via de button.

Stel een vraag